Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2012

Δημοπρασία κατοικιών από τον Δήμο Αλιάρτου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ       
Αλίαρτος 02-11-2012
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ       
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Διενεργήθηκε σήμερα 2-11-2012,στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αλιάρτου και ενώπιον της οικονομικής επιτροπής η δημοπρασία των πέντε (5) πρώτων οικιών από τις τριάντα επτά (37) που ανήκουν στονΔήμο.
Η δημοπρασία ήταν ανοικτή, όπως καθορίζονταν από τους όρους διεξαγωγής της, που αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’άριθμ 121/2012 απόφασή της .
Τα αποτελέσματα είναι τα εξής:
  1. Για την κατοικία υπ’αριθ.34,δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον και θα επαναδημοπρατηθεί.
  2. Για την κατοικία υπ’αριθ.4,το μηνιαίο μίσθωμα  έκλεισε στα  290,00 Ευρώ.
  3. Για την κατοικία υπ’αριθ.27,υπήρξε μόνο μια προσφορά και το μηνιαίο μίσθωμα  έκλεισε στα  100,00 Ευρώ,που ήταν και τιμή εκκίνησης.
  4. Για την κατοικία υπ’αριθ.4,το μηνιαίο μίσθωμα  έκλεισε στα  380,00 Ευρώ.
  5. Για την κατοικία υπ’αριθ.34,δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον και θα επαναδημοπρατηθεί.
        Με μεθοδευμένα βήματα σύντομα θα ακολουθήσουν και όλες οι υπόλοιπες.
Το νοικοκύρεμα του Δήμου και η διαφάνεια  δεν είναι απλώς καθήκον μας, είναι  κυρίως  πεποίθησή μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: