επικαιροτητα

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

ΛΕΟΝΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ετικέτες

Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2013

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

           ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ : Προστασία των μελισσών από  τη χρήση γεωργικών φαρμάκων

       Οι  ψεκασμοί  με  γεωργικά  φάρμακα  την  περίοδο  της  ανθοφορίας  δημιουργούν σοβαρά  προβλήματα  καθόσον  πολλά  από  αυτά  και  κυρίως  τα  εντομοκτόνα  είναι μελισσοτοξικά. 
       Η ζημιά που προκαλείται από τους ψεκασμούς αυτούς είναι διπλή :
-Αφ’ ενός θανατώνονται οι μέλισσες και μειώνεται ή χάνεται η παραγωγή τους 
-Αφ’ ετέρου μειώνεται η παραγωγή των καλλιεργειών καθόσον οι μέλισσες μέσω
της επικονίασης είναι βασικός συντελεστής της καρπόδεσης .
 Για τους λόγους αυτούς οι καλλιεργητές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί 
        Προς την κατεύθυνση αυτή υπενθυμίζεται ότι  οι παραγωγοί πρέπει να  λαμβάνουν  προληπτικά μέτρα και κυρίως στις   καλλιέργειες με μεγάλη διάρκεια ανθοφορίας (βαμβάκι, κηπευτικά, κ.λ.π.) όπως :
α. Χρήση των λιγότερο μελισσοτοξικών γεωργικών φαρμάκων .
β. Εφαρμογή των ψεκασμών την  ώρα που δεν πετούν οι μέλισσες, κυρίως μετά την δύση του ηλίου.
γ .Προειδοποίηση των μελισσοκόμων, ώστε να απομακρύνουν τα μελίσσια τους από την περιοχή του ψεκασμού.
δ.  Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται σχολαστικά οι οδηγίες χρήσης των γεωργικών
φαρμάκων. 
    Οι μελισσοκόμοι πρέπει να αναγράφουν στις κυψέλες τον κωδικό τους, το τηλέφωνο και την διεύθυνσή  για να είναι δυνατή η έγκαιρη ειδοποίησή τους .

                  ΜΕ ΕΠ
           Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
               & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ               Ν. ΜΥΛΩΝΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: