επικαιροτητα

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

ΛΕΟΝΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ετικέτες

Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2014

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ στον Δήμο μας!!!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ                                                  Αλίαρτος 5 / 11 /2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλιάρτου – Θεσπιέων , με την αριθμ. 179/2014 ( ΑΔΑ 75ΛΞΩΨ4-2ΡΕ ) απόφασή του προχώρησε ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ , στον καθορισμό των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ .
Με την ανωτέρω απόφαση καθορίσθηκε και η 30-11-2014 ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών .
Το σώμα της απόφασης βρίσκεται ανηρτημένο στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου και στο site του Δήμου :aliartos.gov.gr.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο του Δήμου :  2268 3 50224
ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: