επικαιροτητα

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

ΛΕΟΝΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ετικέτες

Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015

ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2015-2019, σε δημόσια διαβούλευση!!!

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2015-2019

∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Α΄ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ:
 Στα Τοπικά Συμβούλια , στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων, στους Πολίτες καθώς και στους τοπικούς, κοινωνικούς & οικονομικούς φορείς της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων Ότι η πρώτη ενότητα (Α’ Φάση) του Επιχειρησιακού Προγράμματος, που αφορά στο Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων για την περίοδο 2015-2019, μετά και την έγκριση της από το Δημοτικό Συμβούλιο, τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση για το χρονικό διάστημα από 02/04/2015 έως και 17/02/2015. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί, αρχικά, να λάβει γνώση για το περιεχόμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού, ηλεκτρονικά, από την ιστοσελίδα του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων www.aliartos.gov.gr, και στη συνέχεια, να υποβάλλει προτάσεις εγγράφως ή ηλεκτρονικά (συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο, το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου). Η υποβολή των προτάσεων και σχολίων μπορεί να γίνεται: • είτε μέσω FAX στο 22680-22.690 είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο epixeirisiako@aliartos.gov.gr με την ένδειξη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2015-2019», • να το παραδώσετε στο Δημαρχείο Αλιάρτου – Θεσπιέων (Δημαρχιακό κατάστημα Αλιάρτου), Ταχ.Δ/νση: Λ.Αθηνών – Αλίαρτος, Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ) Και στις δύο περιπτώσεις η καταληκτική ημερομηνία είναι η 17η Απριλίου 2015 και ώρα 15.00 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το γραφείο Δημάρχου του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων και συγκεκριμένα με την κυρία Λέτη Μαρίνα στο 22683-50.225.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ
 ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΗΓΗ: http://www.aliartos.gov.gr/?p=1414

Δεν υπάρχουν σχόλια: