Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015

Ομόφωνη η έγκριση, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, στο Δήμο μας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ -ΘΕΣΠΙΕΩΝ  
 Αλίαρτος 22-12-2015
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ       


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ:  ΟΜΟΦΩΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ –ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  
               ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ   2014
Ομόφωνα εγκρίθηκαν  από το Δημοτικό μας Συμβούλιο  ο Ισολογισμός-Απολογισμός του οικονομικού έτους 2014 κατά την 20η συνεδρίασή του στις 21-12-2015.
Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν στο σώμα από τους λογιστές του Δήμου, καθώς και από τον Ορκωτό Λογιστή που διενήργησε τον έλεγχο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, παρουσιάζεται  δραστική μείωση των υποχρεώσεων του Δήμου, σημαντική αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων και αύξηση των απαιτήσεών του.
Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν την βιωσιμότητα του Δήμου και το νοικοκύρεμα των οικονομικών του στοιχείων.
Ο Δήμαρχος τοποθετούμενος αναφέρθηκε στην μεγάλη προσπάθεια που έγινε τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια ώστε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Επιγραμματικά ανέφερε πως το 2011 η Δημοτική Αρχή παρέλαβε χρέος πάνω από 3.500.000 Ευρώ και τώρα είναι λιγότερο από 500.000 Ευρώ, παρέλαβε ταμειακά διαθέσιμα σχεδόν μηδενικά και τώρα προσεγγίζουν το 1.000.000 Ευρώ και επίσης οι εισπράξεις των ανταποδοτικών εσόδων του  Δήμου ήταν ελάχιστες, ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ικανοποιητικά υψηλά επίπεδα.
Επισήμανε επίσης ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν σε περιβάλλον βαθιάς οικονομικής κρίσης, με την κρατική χρηματοδότηση μειωμένη πάνω από 60% και  χωρίς ο Δήμος να περιορίσει δραστηριότητες, απεναντίας μάλιστα αυξήθηκαν, όπως και τα έργα που εκτελούνται.
Κατόπιν κάλεσε το Σώμα να εγκρίνει τον  Ισολογισμό-Απολογισμό του  οικονομικού έτους 2014 και αυτό τον ενέκρινε  ΟΜΟΦΩΝΑ

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ

                                                                                           ΑΛΙΑΡΤΟΥ -ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: