Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2016

Το χωριό μας στον αγώνα του 1821!!!

Δημοσιεύουμε από τα βιβλία του ΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ένα έγγραφο που αφορά τον εκπρόσωπο του χωριού μας στην έναρξη του Αγώνα το 1821.

------------------------

«Θηβών Παϊσιος Επιβεβαιοί

  Δια του παρόντος αποδεικτικού γράμματος δηλοποιούμεν ημείς οι υποκάτωθεν γεγραμμένοι προεστοί της Επαρχίας Θηβών, χωραΐται και χωρικοί, ότι από την σήμερον και 
εις το εξής έχομεν αρχιστράτηγον και διοικητήν  εις το στράτευμα της Επαρχίας μας τον καπετάν κύριον Αθανάσιον Ζαρίφη, ο οποίος έχει το πληρεξούσιον του λύειν και δεσμείν εις το να παιδεύη κάθε ατακτούντα. Όθεν και δια το βέβαιον της αληθείας έγινε το παρόν αποδεικτικόν βεβαιομένον παρ’ ημών και εδόθη εις χείρας του και έστω εις ένδειξιν και ασφάλειαν.

1821     Μαΐου 13 Θήβαι

  Λάμπρος Οικονόμου, Σωτήρη Μπακάλη, Χατζή – Αθανάση Μπακάλη, Γιαννάκη Νικόλα, Παπα-Κωνσταντής Ντεμπρένα, παπα-Κωνσταντής Άη-Θόδωρο, Παπα-Χριστόδουλος Κόκλα, Παπα-Θωμάς από Βάγια, Τάτζη Καπινάρης, Παναγιώτης Γκουρή, Σταμάτη Ξερονομιώτη, Μήτρο από Παραπούγγια, Χατζή-Σωτήρχος Κασνέσι, Σωτήρχο Κουτζούρη Ρημόκαστρο, Κότζιο Γιαννάκη Ζαγαρά, Κότζιο Μάρα καρδίτζα, Λουκά Κολισιάτη Μαγκλάνα, Χατζή-Θανάση Μαυρομμάτι, Νίκα Μπάσιο από Κόκκινο, Λευτέρη Κακοσιώτη από Κατζούλα, Κωνσταντή Καρβούνη Τοπολιάτη, Παναγιώτη Μακρή Κατζικαβέλη, Αναστάση Νίκα Μπάλτσα, Λουκά Πλιάκουζα Μωρόκαμπο, Γιάννη Κοκορόζη από Ντούσια, Γιαννάκη κατζίνα Μουρίκη, Γκέκα Καραγιάννη Κόκκινο


          Από το βιβλίο: «θήβα και λειβαδιά χωραΐται και χωρικοί στο 21», ΓΙΩΡΓΗ Β. ΛΟΥΚΑ – ΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, Τ. Α΄ ,ΑΘΗΝΑ 1975, σελίδα 61-62.

Δεν υπάρχουν σχόλια: