Σάββατο, 16 Ιουλίου 2016

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διακοπή ρεύματος και δυσλειτουργία στην παροχή νερού ύδρευσης

Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Διακοπή ρεύματος και δυσλειτουργία στην παροχή νερού ύδρευσης

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων, σας ενημερώνει ότι η ΔΕΗ, την Κυριακή 17-7-2016 και ώρα 08:00π.μ. έως 13:00 μ.μ. θα προβεί σε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος λόγω εργασιών συντήρησης στο δίκτυό της, στην Δ.Κ. Αλιάρτου.

Λόγω της διακοπής ρεύματος ενημερώνουμε τους κατοίκους του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων (Δ.Κ. Αλιάρτου, οικισμός Μαζίου, Τ.Κ. Ευαγγελίστριας, Τ.Κ. Πέτρας, Τ.Κ Υψηλαντίου, Τ.Κ. Θεσπιέων, Τ.Κ. Μαυρομματίου, Τ.Κ. Άσκρης, Τ.Κ. Νεοχωρίου, Τ.Κ. Λεονταρίου) ότι θα υπάρξει και δυσλειτουργία στην παροχή του νερού ύδρευσης.

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλίσει επάρκεια νερού σε όλες τις προαναφερόμενες περιοχές, αρκεί οι κάτοικοι κατά τις ώρες διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, να κάνουν περιορισμένη και όχι άσκοπη χρήση του νερού (κατά την διάρκεια της διακοπής το νερό να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ανάγκες ύδρευσης των ακινήτων και όχι για άλλες χρήσεις όπως άρδευση, πλύσιμο αυτοκινήτων κλπ). Γίνεται σύσταση να χρησιμοποιείται το νερό με οικονομία για να υπάρξει επάρκεια.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: