Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

Μια παλιά επιστολή για τον Μοναστήρι του Αγίου Χαραλάμπους στις Θεσπιές

Μια παλιά επιστολή για τον Μοναστήρι του Αγίου Χαραλάμπους στις Θεσπιές

    Στα Γ.Α.Κ. ( Γενικά Αρχεία του Κράτους ) σώζεται μεταξύ άλλων και μία επιστολή , σταλμένη  Προς την Σ. Βουλήν των Ελλήνων , με ημερομηνία  την 7 Απριλίου 1845 , εν χωρίω Ερημοκάστρο , υπογεγραμμένη και από τους κατοίκους τότε του χωριού μας , έχουσα γιαυτό ιδιαίτερη ιστορική αξία , ίσως δε είναι και το αρχαιότερο γραπτό μνημείο του χωριού μας .Σκοπός της επιστολής είναι η διαμαρτυρία προς την Ελλ. Κυβέρνηση , που διέλυσεν τας πλείστας των Μονών , καθώς και την Μονήν του Αγίου Χαραλάμπους . Αναφέρει χαρακτηριστικά :
         
         Οι ευσεβάστως υποφαινόμενοι κάτοικοι του χωρίου Ερημοκάστρου του Δήμου Θεσπιών της επαρχίας , λαμβάνομεν την τιμήν να θέσωμεν υπόψιν της Σ. ταύτης Βουλής τα ακόλουθα  .
         Ότι η ενοριακή εκκλησία του ειρημένου χωρίου μας τιμωμένη επ` ονόματι του Αγίου Χαραλάμπους εφελκούσα το σέβας των χριστιανών δια των θαυμάτων του Αγίου και ιδίως της κατά της επί Τουρκίας επιφανείσης πανώλης , κατέστη αν πολλά μικρόν προσκύνημα εις τι οποίον εσυνήθιζον να προσεύχονται οι κάτοικοι των γειτονικών χωρίων κατά την ημέρα της εορτής του Αγίου.   καθυποβάλλοντες την παρούσαν αιτησή μας,  παρακαλούμεν  θερμών να ευαρεστηθί και να αποφασσσσιση    .
      α. η ενοριακή εκκλησία ο Άγιος Χαράλαμπος μετά της περιουσίας της να αφεθή εις ημάς πρόστερα .
      β. ο δήμαρχος Θεσπιών να διαταχθή και διορίση εκκλησιαστικόν  Συμβούλιον διαά να φροντίση περί της κααλλιέργειας των κτημάτων του ναού , και προυπολογισμένων των εσόδων και εξόδων , το τυχόν απόθεμα να χρησιμεύση εις αύξηση του Σχολείου του χωρίου μας ή του Δήμου μας .

       Ακολουθούν τα ονόματα των κατοίκων των χωριών  , Ερημοκάστρου , Νεοχώρι ,
 Κασκαβέλι , Παλαιοπαναγιά. Από το χωριό μας είναι τα ονόματα :

         Νικόλαος Παύλος , Κωνσταντίνος Κιούσης , Πέτρος Κιούσης , Νικόλαος Καλατζής , Αθανάσιος Βαρθαλάμης , Ιωάννης Παπαθανασίου , Νικόλαος Φροσυνός , Νικόλαος Μακρής , Παναγιώτης Μακρής , Κωνσταντίνος Γρίλλιας , Γιαννάκης Λιούσης , Ιωάννης Κούνος  δια τους Αν. Αθ. Κιούση  , Μήτσος Γρίλλιας , Γιώργος Σπανός , Γιαννάκης Κιούσης , Παναγιώτης Χατζής , Γεωργάκης Μπενιζέλος , Γιαννάκος Μπενιζέλος , Άγγελος Δρυμούσης , Μήτσος Μπενιζέλος , Γιάννη Ζαφείρας , Θανάση Παπαδημήτρη , Παναγιώτη Δημητρίου , Ιωάννη Στάμενα , Λάμπρο Στάμενα , Κοτζο Χατζή .
        Δια τους αγραμάτους  αναγνώστης δάσκαλος                                

Υ.Γ. 1: Η παραπάνω επιστολή δείχνει την αγάπη των κατοίκων της περιοχής μας για το Μοναστήρι, αφού υπογράφεται από όλους τους κατοίκους του τεως Δήμου Θεσπιών, αλλά και διασώζει όλα τα ονόματα του ανδρικού πληθυσμού.

Υ.Γ. 2: Είναι δημοσιευμένη στο βιβλίο του Γιάννη Λάμπρου, για τις Θεσπιές(όχι όμως και μεταγεγραμμένη στην ελληνική γραφή), αλλά και στον τηλεφωνικό κατάλογο του ΑΣΛ του 2003, που περιείχε την ΙΣΤΟΡΙΑ του ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ, καθώς και σε μια Μεταπτυχιακή εργασία για ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΕ ΕΠΙΣΚΠΟΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ, όπου και την ανακαλύψαμε μαζί και με άλλα πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία για το Μοναστήρι του Αγίου Χαραλάμπους που θα τα πούμε προσεχώς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: