επικαιροτητα

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

ΛΕΟΝΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ετικέτες

Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΡΓΟ 4 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ!!!ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
Αλίαρτος    25/09/2014
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ -ΘΕΣΠΙΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ENHΜΕΡΩΣΗΣ                                                               
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υπογράφηκε σήμερα 25-9-2014 μεταξύ του Δημάρχου Αλιάρτου-Θεσπιέων Ντασιώτη Γεωργίου, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου και του Μπεκρή Σπύρου ως νόμιμου εκπροσώπου της  Κ/Ξίας ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ – ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, η σύμβαση για την κατασκευή του έργου «ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ»  συνολικής αξίας  3.860.176,99 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).
Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 και θα λύσει σημαντικά προβλήματα στους προαναφερόμενους οικισμούς τους οποίους  θα αναβαθμίσει περιβαλλοντικά.

Η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη και την Ε.Σ.Υ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: