Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2015

Αιτήσεις στο Δήμο Αλιάρτου-Θεσπιέων, για υπαγωγή στο πρόγραμμα «Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής»

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων θα δέχεται αιτήσεις δημοτών για υπαγωγή στο πρόγραμμα «Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής» από 15/7/2015 έως 05/08/2015

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων συμμετέχει στην «Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Βοιωτίας» για την υλοποίηση δράσεων του «Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστική ή/και Βασική Υλική Συνδρομή».

 Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων (ΤΑΧΙS), είτε ιδιωτικά (μόνοι σας) είτε μέσω των Εταίρων (Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων).

Η αίτηση επέχει θέσει Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/1986 και θα είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή
προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.idika.org/teba/ από την ημέρα έναρξης της προθεσμίας υποβολής (15
Ιουλίου). Ως οικονομικό έτος αναφοράς των κριτηρίων επιλογής των ωφελουμένων είναι το 2015 (φορ. Έτος 2014),
λαμβάνοντας δηλαδή υπ’ όψιν οι φετινές φορολογικές δηλώσεις, που αφορούν στη χρήση του 2014.

Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων καλεί όσους κατοικούν εντός των διοικητικών ορίων του και μπορεί να ωφελούνται
από τις πρόνοιες του προγράμματος να υποβάλλουν αίτηση.
Για την διευκόλυνση των δυνητικά ωφελούμενων ο Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων θα εξυπηρετεί καθημερινά 11:00 –
13:00 . Συγκεκριμένα για την:

Δ.Ε. Αλιάρτου (Δημαρχιακό Κατάστημα, Λεωφ. Αθηνών - Αλίαρτος)

Δ.Ε. Θεσπιέων (Δημοτικό Κατάστημα, Θεσπιές)

Οι δυνητικά ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους:
1) ΑΦΜ,
2) ΑΜΚΑ,
3) Ταυτότητα,
4) Ε1* και
5) Ε9*
6) κωδικό TAXIS

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι δεν έχουν υποβάλλει την φορολογική τους δήλωση του 2015, δεν μπορούν να συμμετέχουν στο
πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τις διαδικασίες και τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στο Δημαρχιακό Κατάστημα Αλιάρτου (Λεωφ. Αθηνών-Αλίαρτος) ή στο τηλέφωνο 22683-50.235,
υπεύθυνη η κα Λέτη Μαρίνα ή στην ιστοσελίδα του δήμου (www.aliartos.gov.gr)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: