επικαιροτητα

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

ΛΕΟΝΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ετικέτες

Κυριακή, 7 Ιανουαρίου 2018

Καλό Παράδεισο Γιατρέ!!!Κοιμήθηκε πλήρης ημερών ο Γιατρός μας,
 Χαράλαμπος Δ. Πετρούλιας (1925-2018) 
Η εξόδιος ακολουθία του,
 θα γίνει την Δευτέρα 8-1-2018, και ώρα 11:00 π.μ. 
από τον Ιερό Ναό Προφήτου Ηλιού, 
στο Λεοντάρι Βοιωτίας


Ο Γιατρός στο πατρικό του σπίτι, στο χωριό μας Λεοντάρι Βοιωτίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Δ. ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ

Γεννήθηκε στο Λεοντάρι Θηβών το 1925.
Τελείωσε το 12ο Γυμνάσιο Αρρένων Αθη-
νών, πλατεία Κουμουνδούρου. Φοιτητής Ια-
τρικής Πανεπιστημίου Αθηνών το 1947. Επε-
στρατεύθη τον Απρίλιο του 1948. Εκπαιδεύ-
τηκε στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Κέρ-
κυρας. Τελείωσε τον Δεκέμβριο του 1948.
Υπηρέτησε επί τρίμηνο στην Κόρινθο ως εκ-
παιδευτής νεοσυλλέκτων. Πήρε μετάθεση
τέλος Μαρτίου 1949 για το Γράμμο στο 583
Τ.Π.73 Ταξιαρχία. 
Έφεδρος αξιωματικός

Σε μια νυχτερινή ανιχνευ-
τική περίπολο την 5η Απριλίου 1949, την
νύχτα 11η ώρα πιάστηκε αιχμάλωτος από
τους αντάρτες στον Πύργο Στράτσανης. Ήταν
οκτώ αιχμάλωτοι αξιωματικοί, ένας μόνιμος
και επτά έφεδροι.


Στο χωριό Χιονάδες τους πήρανε τις στρα-
τιωτικές στολές και τους δώσανε ένα σακάκι,
ένα παντελόνι χωρίς κουμπιά, με ένα κορδό-
νι. Ρούχα που φοράνε οι φυλακισμένοι.
Στο Γράμμο μείνανε πέντε μήνες εκεί κά-
νανε διάφορες αγγαρείες δυο εβδομάδες
μεταφέρανε τραυματίες αντάρτες με φορεία
από τις Χιονάδες στα σύνορα της Αλβανίας.
Φεύγανε 1 ώρα την νύχτα 3 ώρες να πάνε
μέσα από τα βουνά και γυρίζανε το πρωϊ.
Δυο μήνες τους είχανε στη Γράμμουστα κλει-
σμένους σε ένα εξωκλήσι από την κορυφή
του Γράμμου 2.520 μ. υψόμετρο στην δυτική
πλευρά απέναντι ήταν η Αλβανία. Εκεί από
ύπνο και συσσίτιο περάσανε απερίγραπτα...
Μετά τους στείλανε στη Φούσια, εκεί κό-
βανε κορμούς δέντρων για να φτιάχνουν
αμπριά, μετά τους χωρίσανε. Τον Πετρούλια
επειδή ήταν φοιτητής Ιατρικής τον στείλανε
σε ένα ορεινό χειρουγείο βοηθός στον χει-
ρούργο.
Τον Αύγουστο 1949 ο Ελληνικός στρα-
τός νίκησε τους αντάρτες, οι αιχμάλωτοι και
οι αντάρτες όλοι μπήκανε στην Αλβανία. Εκεί
μείνανε τρεις μήνες κλεισμένοι στα σύρμα-
τα και μετά με ρωσικά καράβια τους βάλανε
στα αμπάρια και τους στείλανε στην Ρωσία.
Επτά ημέρες ταξιδέψανε μέσα στα αμπάρια
και επτά μέρες με εμπορικά τραίνα τους με-
ταφέρανε στην κεντρική Ασία. Στην Τασκέν-
δη, πρωτεύουσα του Ουζμπεκιστάν.

Στην Τασκένδη έζησε από το Δεκέμβριο
1949 ως τον Δεκέμβριο του 1956. Στην Τα-
σκένδη δούλεψε στο εργοστάσιο μετά τον
στείλανε στην Ιατρική σχολή. Εφοίτησε ως το
έκτο έτος. Διέκοψε το 1956 γιατί τους επετρά-
πη ο επαναπατρισμός στην Ελλάδα. Ήρθε
τον Ιανουάριο του 1957. Τελείωσε το έκτο
έτος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάσθη-
κε στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός 3 χρόνια.
Διέκοψε ωστόσο γιατί πήγε στην Αμερική
για μετεκπαίδευση. Δούλεψε στο Νοσοκο-
μείο UNITED HOSPITAL-PORTCHESTER. NEW
YORK. Το 1961 το εγκατέλειψε γιατί αρρώ-
στησε ο πατέρας και ήρθε πάλι στην Ελλάδα.
Συνέχισε στον Ευαγγελισμό. Εργάσθηκε ένα
χρόνο στο νοσοκομείο Χαλκίδος, μετά εργά-
σθηκε στο ΙΚΑ Χαλκίδος 13 χρόνια. Συνέχεια
εργάσθηκε στη ΔΕΗ Χαλκίδος 17 χρόνια.
Το 1983 πήρε σύνταξη, έζησε στην Χαλ-
κίδα ένα διάστημα και μετά στην Αθήνα στο
Μαρούσι κοντά στο ΚΑΤ. Πηγαίνει τακτικά
στο Λεοντάρι στο πατρικό του σπίτι.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ. ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ
ΙΑΤΡΟΣ
1925-6/1/2018


Δεν υπάρχουν σχόλια: